loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
688,000 10.00000000 6,880,000
689,000 30.00000000 20,670,000
690,000 10.00000000 6,900,000
688,999
683,000 15.00000000 10,245,000
682,000 34.00000000 23,188,000
681,000 10.00000000 6,810,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
688,000 10.00000000 6,880,000
689,000 30.00000000 20,670,000
690,000 10.00000000 6,900,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
683,000 15.00000000 10,245,000
682,000 34.00000000 23,188,000
681,000 10.00000000 6,810,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (ltc) مبلغ کل (تومان)
5 ساعت قبل 688,999 1.90200000 1,310,476
6 ساعت قبل 665,001 4.05300000 2,695,249
7 ساعت قبل 682,999 4.00400000 2,734,728
7 ساعت قبل 680,999 1.94600000 1,325,224
8 ساعت قبل 688,999 4.03000000 2,776,666
8 ساعت قبل 689,999 1.90400000 1,313,758
9 ساعت قبل 663,001 4.01100000 2,659,297
9 ساعت قبل 671,001 4.01600000 2,694,740
10 ساعت قبل 675,001 4.00300000 2,702,029
10 ساعت قبل 680,001 1.89000000 1,285,202